Boerderijenfietstocht

"maar dan anders"

Ontstaan van de fietstocht

De boerderijenfietstocht vindt zijn oorsprong in het jaar 1983.
De RABO bank Zuidwolde bestond toen 75 jaar en om iets aan te bieden aan de hele bevolking van Zuidwolde werd door het toenmalige bestuur en directie besloten om een fietstocht te organiseren met de mogelijkheid om tijdens de tocht diverse landbouwbedrijven te bezichtigen.
Hiertoe werd door de bank een verzoek gelegd bij de landbouworganisaties (DLG en CBTB) en het toenmalige VVV Mooi Zuidwolde.
De eerste keer in 1983 ging dus geheel onder de vlag van de RABO bank, maar dit initiatief is doorgezet als Boerderijenfietstocht Zuidwolde met een bestuur bestaande uit 4 mensen uit de landbouw en 3 mensen van het VVV.
De opzet van de tocht was het promoten van de land – en tuinbouw in Zuidwolde, dit dus door tijdens de fietstocht diverse land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken.
In 1987 heeft de commissie de opzet van de tocht veranderd in ’s morgens 2 bedrijven te bezoeken dan halverwege de tocht de deelnemers een broodmaaltijd aan te bieden en vervolgens ’s middags nog 2 bedrijven bezoeken, de lengte van de tocht varieert van 40 tot max. 45 km.
In het jaar 2000 heeft men de boerderijenfietstocht onder gebracht in een Stichting en wel met dezelfde bestuurders.
De Stichting Boerderijenfietstocht Zuidwolde heeft dan ook ten doel :

  • Het promoten van de landbouw en de natuur in Zuidwolde en omgeving.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijkse fietstocht.

Alleen in het jaar 2001 heeft de commissie besloten na diverse informaties te hebben ingewonnen en adviezen te hebben gevraagd in verband met de toen heersende MKZ de tocht niet door te laten gaan.
In 2008 heeft de Stichting Boerderijenfietstocht Zuidwolde haar 25 ste jubileumtocht gehouden.
Zonder de inzet van de vele vrijwilligers die ieder jaar weer paraat zijn om mee te helpen de tocht tot een goed einde te brengen, is het niet mogelijk om een dergelijk evenement te organiseren.